Blog

bliżej rozpoczęcia prac budowlanych na drodze ekspresowej S11 Bobolice-Szczecinek

(mapka: GDDKiA)

Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w przetargu na realizację ponad 24-kilometrowego odcinka ww. drogi ekspresowej wpłynęło sześć ofert:

Intercor na kwotę 1 107 000 000 zł

Budimex na kwotę 1 127 650 470 zł

Konsorcjum firm: NDI (lider) i NDI Sopot (partner) na kwotę 1 158 059 291,42 zł

Konsorcjum firm: Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) na kwotę 1 197 000 000 zł

Mostostal Warszawa na kwotę 1 274 942 545,65 zł

PORR na kwotę 1 280 940 450 zł

Rzeczony odcinek ma docelowo połączyć budowane obecnie odcinki drogi ekspresowej S11 pomiędzy Koszalinem a Bobolicami (które mają być gotowe w 2023 roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 roku). Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.

Warto dodać, że mowa o odcinku, dla którego w dniu 28 listopada 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID), której to decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

Kontaktując się z nami, dowiecie się Państwo m.in.:

  • jak uzyskać potwierdzenie (szczegółowe pisemne informacje) czy rzeczywiście nieruchomość jest objęta planowanym wywłaszczeniem, a jeśli tak to w jakim zakresie, ewentualnie czy nieruchomość jest objęta innymi pracami budowlanymi (tzw. czasowym zajęciem) i jakie prace będą prowadzone w najbliższym otoczeniu nieruchomości,

  • jakie działania należy podjąć aby doszło do ewentualnych zmian niekorzystnych dla Państwa rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, względnie jakie działania należy podjąć aby korzystne dla Państwa rozwiązania faktycznie zostały zrealizowane,

  • jak rzeczywiście (w praktyce) przebiega procedura wywłaszczeniowa, przejmowanie nieruchomości pod budowę, realizacja prac budowlanych, procedura odszkodowawcza i wycena nieruchomości oraz z jakimi problemami – nie tylko formalnymi (prawnymi) – jednocześnie muszą radzić sobie właściciele nieruchomości dotknięci wywłaszczeniem,

  • jakie działania należy podjąć, zarówno na etapie planowania inwestycji jak również na etapie jej realizacji, aby uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie, w jak najkrótszym terminie, ponosząc przy tym jak najniższe koszty,

  • od czego rzeczywiście zależy wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i termin jego wypłaty,

  • czy przysługują Państwu inne odszkodowania, z jakiego tytułu, od jakich podmiotów i w jaki sposób możecie się Państwo ubiegać o te odszkodowania,

  • czyli słowem dlaczego nie warto „na słowo” wierzyć zapewnieniom inwestora, dlaczego nie warto czekać na tzw. „ofertę wykupu”, dlaczego nie warto pozostawiać własnej sprawy w rękach urzędników
    i przedstawicieli inwestora.

NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy