Jak odzyskać odszkodowanie od gminy, która przez ponad 28 lat konsekwentnie uchyla się od obowiązku wypłaty odszkodowania ?

W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu jedną z historii naszych Klientów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim upływ czasu od momentu wywłaszczenia i postawę gminy wobec roszczeń formułowanych przez byłego właściciela, można z całą pewnością stwierdzić, że mieliśmy do czynienia ze sprawą wyjątkowo trudną. Pomimo to, sprawa zakończyła się pełnym sukcesem, poza tym że Klienci uzyskali należne odszkodowanie, to gmina została zobowiązana także do pokrycia kosztów sądowych.

W opisanym przypadkudo wywłaszczenia nieruchomości doszło na skutek decyzji wójta o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Decyzję podziałową wydano na wniosek właściciela nieruchomości.

Konsekwentnie, przez ponad 28 lat działania gminy były nakierowane wyłącznie na to, aby uniknąć wypłaty słusznego odszkodowania na rzecz byłego właściciela. Przez taki okres gmina uchylała się od obowiązku wypłaty odszkodowania.

Jak się okazuje, stosunkowo niewiele czasu potrzebowaliśmy aby odzyskać odszkodowanie dla Klienta. Do wypłaty odszkodowania doszło dokładnie po upływie 1 roku i 111 dni, licząc od dnia wysłania pierwszego pisma do gminy. Które to zresztą pismo, przez długi czas pozostawało bez żadnej odpowiedzi ze strony gminy.

Pomimo naszych działań i prób polubownego załatwienia sprawy, niestety gmina nie przystąpiła do negocjacji, czym jednoznacznie dała wyraz tego, że „dobrowolnie” nie ma zamiaru wypłacać jakichkolwiek należności.

Dzięki naszym działaniom gmina została zmuszona do rozliczenia za przejętą drogę, a Klienci otrzymali odszkodowanie w wysokości 327.518,00 złotych.

Pomimo tego, że doszło do wypłaty odszkodowania – decyzja o wysokości odszkodowania była bowiem ostateczna – gmina podejmowała dalsze działania prawne, tym razem mające na celu nie tyle uniknięcie wypłaty odszkodowania, tylko obniżenie jego wysokości. Pomimo ostatecznej decyzji zobowiązującej do wypłaty odszkodowania i wypłaty odszkodowania w XII 2018 roku gmina podejmowała dalsze kroki prawne. Wszystkie próby gminy okazały się bezskuteczne. Gmina przegrała z nami przed organami i sądami wszystkich instancji. Gmina przegrała postępowanie przed Starostą. Gmina przegrała postępowanie odwoławcze przed Wojewodą rozpatrującym odwołanie gminy od wcześniejszej decyzji Starosty. Gmina przegrała postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym rozpatrującym skargę gminy od wcześniejszej decyzji Wojewody. Gmina przegrała także postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozpatrującym skargę kasacyjną gminy od wcześniejszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeśli „przekazaliście” Państwo nieruchomość na rzecz gminy, innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Jeśli zostaliście Państwo wywłaszczeni. Nawet jeśli pod pozorem „umowy” lub innego „porozumienia” zostaliście Państwo de facto zmuszeni do przekazania (lub innego obciążenia) nieruchomości pod drogę, tory kolejowe, place i inne miejsca użyteczności publicznej lub w jakimkolwiek innym celu. Nawet jeśli jesteście Państwo jedynie spadkobiercami osoby, która tego doświadczyła. Zapraszam do kontaktu.