Blog

kolejny ZRID dla drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów

Kolejna, długo wyczekiwana inwestycja niebawem stanie się faktem. Droga ekspresowa S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, bo o niej mowa, niebawem ruszy z kompletem pozwoleń na budowę – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID).

Całość inwestycji podzielono łącznie na 3 odrębne odcinki realizacyjne:

 • Odcinek I od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła) o długości 12,9 km – ze szczegółami planowanych prac możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj.

  Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

 • Odcinek II od węzła Załuski (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła) o długości 12 km – ze szczegółami planowanych prac możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj.

  Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Mostostal Warszawa S.A.

 • Odcinek III od węzła Modlin (z węzłem) do węzła Czosnów (bez węzła) o długości 9,7 km – ze szczegółami planowanych prac możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj.

  Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania na tym odcinku jest Budimex S.A.

Dla każdego odcinka opracowano niezbędną dokumentację (w tym projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu) i złożono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W każdym z wniosków zawarto żądanie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Po tym jak wydano decyzję ZRID dla odcinka III, tuż przed końcem 2022 roku wydano decyzję dla odcinka II – obu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ostatniej decyzji – dla odcinka I – można się spodziewać niebawem.

Podstawowe informacje na temat inwestycji znajdziecie Państwo również tutaj.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.

===============================================================================

Nasi Doradcy udzielą Państwu kompletnych i rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji oraz przysługujących Państwu uprawnieniach, wyjaśnią krok po korku jak z nich korzystać aby odpowiednio zadbać o własny interes – nie interes inwestora, korporacji budowlanych czy innych podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (współpracę z inwestorem).

Kontaktując się z nami, dowiecie się Państwo m.in.:

 • jak uzyskać potwierdzenie (szczegółowe pisemne informacje) czy rzeczywiście nieruchomość jest objęta planowanym wywłaszczeniem, a jeśli tak to w jakim zakresie, ewentualnie czy nieruchomość jest objęta innymi pracami budowlanymi (tzw. czasowym zajęciem) i jakie prace będą prowadzone w najbliższym otoczeniu nieruchomości,

 • jakie działania należy podjąć aby doszło do ewentualnych zmian niekorzystnych dla Państwa rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, względnie jakie działania należy podjąć aby korzystne dla Państwa rozwiązania faktycznie zostały zrealizowane,

 • jak rzeczywiście (w praktyce) przebiega procedura wywłaszczeniowa, przejmowanie nieruchomości pod budowę, realizacja prac budowlanych, procedura odszkodowawcza i wycena nieruchomości oraz z jakimi problemami – nie tylko formalnymi (prawnymi) – jednocześnie muszą radzić sobie właściciele nieruchomości dotknięci wywłaszczeniem,

 • jakie działania należy podjąć, zarówno na etapie planowania inwestycji jak również na etapie jej realizacji, aby uzyskać możliwie jak najwyższe odszkodowanie, w jak najkrótszym terminie, ponosząc przy tym jak najniższe koszty,

 • od czego rzeczywiście zależy wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i termin jego wypłaty,

 • czy przysługują Państwu inne odszkodowania, z jakiego tytułu, od jakich podmiotów i w jaki sposób możecie się Państwo ubiegać o te odszkodowania,

 • czyli słowem dlaczego nie warto „na słowo” wierzyć zapewnieniom inwestora, dlaczego nie warto czekać na tzw. „ofertę wykupu”, dlaczego nie warto pozostawiać własnej sprawy w rękach urzędników i przedstawicieli inwestora.

 

mapka, źródło: GDDKiA
NZ6_4050_s-300x200

Daniel Leyk

Z sukcesami pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu należnej, tj. odpowiadającej wszystkim poniesionym szkodom, rekompensaty, zapewniając kompleksową obsługę postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.

Udostępnij wpis

Inne wpisy